Vi projekterar och åtar oss byggentreprenader.

  Falkvägen

  Utvalda bilder

  Om objektet

  Villa byggd i egen regi för försäljning

  Specifikationer

  Byggnadsår: 2012

  Beställare: Björkö Bygg AB

  Region/ort: Hönö