Vi projekterar och åtar oss byggentreprenader.

Falkvägen

Utvalda bilder

Om objektet

Villa byggd i egen regi för försäljning

Specifikationer

Byggnadsår: 2012

Beställare: Björkö Bygg AB

Region/ort: Hönö