Vi projekterar och åtar oss byggentreprenader.

  Tallvägen 4B

  Utvalda bilder

  Om objektet

  Byggt i egen regi för försäljning

  Specifikationer

  Byggnadsår: 2003

  Beställare: Björkö Bygg AB

  Region/ort: Torslanda